Janusz Szewczak: Budżet wytrzyma presję na wzrost płac