Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej poświęcone sześciu Ojcom Niepodległości

IPNtv: Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej poświęcone sześciu Ojcom Niepodległości
Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty oraz Ignacy Daszyński – reprezentowali różne nurty polityczne i warstwy społeczne. Urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to - w odpowiedniej chwili - potrafili zjednoczyć się po to by osiągnąć jeden, nadrzędny cel: #NIEPODLEGŁOŚĆ 🇵🇱 ➡Instytut Pamięci Narodowej pragnął uhonorować twórców naszej państwowości. Dlatego wydał jednocześnie komplet sześciu albumów poświęconych sześciu Ojcom Niepodległości. Każda z tych publikacji jest swoistym pomnikiem wystawionym każdemu z nich z osobna. W ten sposób oddajemy hołd najważniejszym politykom II Rzeczypospolitej Polskiej.