Order Orła Białego: Jędrzej Moraczewski i Leon Petrażycki

Jędrzej Moraczewski, polityk, działacz niepodległościowy, żołnierz Pierwszej Brygady Legionów Polskich, premier i minister w rządzie II RP. Leon Petrażycki, wybitny prawoznawca, socjolog prawa, filozof i działacz polityczny.