Kolejna debata w ramach akcji Gospodarczy Fundament Niepodległości: Przemysł w dwudziestoleciu międzywojennym