Wielkie odliczanie przed 11-tym listopada. Minister Sellin mówi jak jest