Prezes Szarek o ustawie o polskich obozach i wiedzy o polskiej historii za granicą