"Kalwaryjskie refleksje - czerwiec 2018".

W filmie wykorzystano fragmenty homilii Ojca świętego Jana Pawła II wygłoszonej w Kalwarii Zebrzydowskiej, czasie Jego pierwszej pielgrzymki do Polski w dniu 7 czerwca 1979r.Ojciec Święty zakończył homilię słowami:......:proszę abyście się tu za mnie modlili za życia mojego i po śmierci."Realizacja TV-Stefan Budziaszek.