10 Maja 2018 r. - przy Krzyżu Narodowej Pamięci w Krakowie.