Wassermann: Marcin P chciał zostać świadkiem koronnym