Aresztowania w sprawie Skaryszewskiej 11 - Organy powinny przyjrzeć się kuratorom i notariuszom