Grób Pański w Archikatedrze Warszawskiej na 100 lecie odzyskania niepodległości

Ks. Prał. Bogdan Bartołd/Wielki Czwartek i Triduum Paschalne
Na filmie: Grób Pański w Archikatedrze Warszawskiej na 100 lecie odzyskania niepodlełości