IPN wyjaśnia wątpliwości dotyczące nowelizacji ustawy