Kuriozum - esbek czuł się "oczerniony", bo opisano metody przesłuchań! Ogłoszenie wyroku sądowego. 21.09.2017