Pozbawianie obywatelstwa i przymusowe deportacje również dla rodzin terrorrystów

Dr hab. Piotr Wawrzyk z Uniwersytetu Warszawskiego o eskalacji działań terrorystów. Rozmawia Magdalena Złotnicka.