Korespondencja Pawła Rakowskiego z Libanu / Cz. 2 - Magdouche

Kanał YouTube: Gazeta Polska VD

Miejscowość w której znajduje się sanktuarium Matki Bożej Oczekującej oraz wieża z figurą Maryi i grota w której oczekiwała na swojego syna Jezusa.