Poseł Zbigniew Gryglas o akcji #dla małych Kresowian oraz o Centralnym Porcie Komunikacyjnym