Antoni Macierewicz: Media to zupełnie zignorowały...