Największa grabież pieniędzy w historii polskiej wsi

Program: 

Czytaj w tygodniku Gazeta Polska