Bartłomiej Wróblewski: bądźmy cierpliwi i konsekwentni