Polonii nareszcie zaczyna się udawać osiągać cele oraz 10 piosenek o polskiej wolności.