Czy J.V. Rostowski poniesie konsekwencje karne swoich słów?