Rozmowy Kresowe, część 10 - granica na Zbruczu 2/3