Wywiad z Jarosławem Kaczyńskim

Program: 

Czytaj w tygodniku Gazeta Polska