Polska i Węgry - dwa wieczyste dęby

Program: 

Czytaj w tygodniku Gazeta Polska