Niewygodni dla Rosji ludzie mogą być zabijani również w Polsce