Do przyjaciół Żydów

Program: 

Czytaj w tygodniku Gazeta Polska