Czy Śląsk podąży śladem Katalonii (Piotr Semka, Antoni Trzmiel, Andrzej Krzystyniak)