Opcja atomowa?

Program: 

Czytaj w tygodniku Gazeta Polska