Adamczyk PKP pomoże zbudować parametro w dużych miastach