Ryszard Czarnecki: Wzrasta znaczenie Polski na arenie międzynarodowej