Bohdan Cywiński "Baśń niepodległa"

Kanał YouTube: Blogpressportal

Relacja tv portal Blogpress.pl - Bohdan Cywiński "Baśń niepodległa" (Editions Spotkania, 8.11.2017) 

Wykłady profesora Bohdana Cywińskiego o literaturze polskiej czasu zaborów (1795-1914) ukazują ogromne znaczenie, jakie ma literatura, właśnie „niepodległa baśń”, w życiu narodu pozbawionego swobody i własnego, suwerennego państwa. Subiektywnie wybrana przez autora lista lektur z literatury tego okresu, zestawiona z wybranymi zjawiskami z historii politycznej ma tu pełnić przede wszystkim rolę przykładu dla analizy ogólniejszego zagadnienia funkcji politycznej.