Tomasz Sakiewicz do naszych braci Węgrów. Kraków 10 XI 2017 r.