Nasza relacja. „Dialog Dwóch Kultur” w Krzemieńcu 1/4

Kanał YouTube: Gazeta Polska VD

Polsko-ukraińskie spotkania pod nazwą „Dialog Dwóch Kultur” to jeden z ważniejszych elementów kultury i nauki obu narodów. Odbywają się one co roku we wrześniu od połowy lat dziewięćdziesiątych, a centrum tych spotkań jest Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu. W tym roku, oprócz Krzemieńca, spotkania odbyły się także Drohobyczu, w Żurawnie, we Lwowie, a skończyły się w Podkowie Leśnej – w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Spotkania odbywają się pod patronatem Ministra Kultury Ukrainy przy wsparciu władz wojewódzkich Tarnopola oraz władz powiatu i miasta Krzemieńca. W bieżącym roku swoim patronatem objął również te wydarzenia wicepremier, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz konsul generalny RP we Lwowie a opieką dyplomatyczną Konsulat Generalny RP w Łucku. W spotkaniach udział wzięli pisarze z Wrocławia, Warszawy, Lublina i Kielc, profesorowie z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu i innych ośrodków naukowych. W sesjach uczestniczyli również badacze m.in. z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku czy Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Inicjatorami i organizatorami Dialogu Dwóch Kultur są Mariusz i Urszula Olbromscy sponsorami zaś Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Tegoroczne spotkania w ramach „Dialogu Dwóch Kultur” w Krzemieńcu stały się kolejnym ważnym wydarzeniem służącym budowaniu i utrwalaniu porozumienia między elitami kulturalnymi obu krajów.