Bartłomiej Wróblewski: Mam nadzieję, że Prezydent rozumie potrzebę głębokich zmian w wymiarze sprawiedliwości.