Poseł Pięta - Polska zawsze była otwarta na uchodźców