Magdalena Merta: Państwo polskie stanęło po stronie rosyjskich dyplomatów, nie po stronie rodzin