Marian Kowalski: "Wyłapać jak robactwo i wsadzić do więzienia"