Borowik, Borowski i Stankowski o "nie polemizować - zniszczyć"