Pozbawianie obywatelstwa i przymusowe deportacje również dla rodzin terrorrystów