Za PO/PSL straty tylko z tytułu VAT sięgnęły 140 mld złotych