Dawny zespół klasztorny karmelitów bosych w Zagórzu

Kanał YouTube: Narodowy Instytut Dziedzictwa / TV NID
Program: 
Temat: 

Obiekt nominowany w konkursie Zabytek Zadbany 2017 - Kategoria B - Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe).